OFERTA DE ŞCOLARIZARE

ANUL ŞCOLAR 2015-2016

1.       ÎNVĂŢĂMÂNT  CURS DE ZI- LICEU

Forma de învăţământ Nr.

clase

Profil Domeniul de bază nr. elevi Finalitate
Clasa a-IX-a liceu 1 Tehnic Electronică  automatizări 28 Tehnician de telecomunicaţii
Clasa a-IX-a

Liceu

1 Resurse naturale şi protecţia mediului Protecţia mediului 28 Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

2.     ÎNVĂŢĂMÂNT  PROFESIONAL

Forma de învăţământ Nr.

clase

Profil Domeniul de bază Nr. elevi Finalitate
Clasa a-IX-a 0,5 Tehnic Electromecanic 14 Electromecanic maşini şi instalaţii industriale
Clasa a IX-a 0,5 Tehnic Mecanică 14 Sudor
Clasa a IX-a 1 Tehnic Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 14 Zugrav, Ipsosar, Vopsitor, Tapetar

3.     ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL ŞI FRECVENŢĂ REDUSĂ

Forma de invăţământ Nr. Clase Profil Condiţii de admitere
Clasa a-XI-a seral ciclul superior al liceului prin rută progresivă 1 Tehnic Absolvenţi din seriile anterioare ai şcolilor profesionale sau ai anului de completare  cu examen de absolvire.
Clasa a IX-a F.r. 1 Teoretic Absolvenţi a 8 clase  din seriile anterioare care au vârsta peste 18 ani

4.      ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ŞI DE MAIŞTRI

Forma de învăţământ Nr. clase Specializare Condiţii de admitere
Şcoală postliceală 1 Tehnician infrastructură reţele de telecomunicaţii Absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat
Şcoală postliceală 1 Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului Absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat
Şcoală de maiştri 1 Maistru  instalator pentru construcţii Absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat
Şcoala de maiştri 1 Maistru la construcţii căi ferate, drumuri şi poduri Absolvenţi de liceu cu sau fără diplomă de bacalaureat

Director,

Ing. Ardelean Daniel Cosmin

Vizitatori: 2 Vizitatori: 189593
Traduceți