La 1 septembrie 1977, sub patronajul I.C.S.H.-ului (Întreprinderea de Construcţii Siderurgice Hunedoara), ia fiinţă cel de-al patrulea liceu din oraş, sub denumirea de Liceul Industrial nr. 3. Oraşul, era într-o perioadă înfloritoare, numărul angajaţilor la Combinatul Siderurgic Hunedoara era în creştere, populaţia oraşului era de asemenea în continuă creştere şi era necesară pregătirea forţei de muncă pentru executarea lucrărilor de reparaţii şi construcţii în domeniul metalurgic, aferente acestui combinat. De aceea , învăţământul era organizat pe 3 niveluri:  zi, seral şi profesional, cu durata 4 şi respectiv 5 ani. Admiterea se face prin concurs, liceul se încheie cu examen de bacalaureat, se include şi o lucrare practică în domeniu. Forţa de muncă era absorbită în proporţie de 80% de industria metalurgică reprezentată de actuala S.C.MITAL STEEL S.A., iar 20% de antreprizele de construcţii civile din oraş. Sub această denumire funcţionează ca instituţie de învăţământ în perioada 1977-1991.

În perioada 1991 – 2001, se înlocuieşte denumirea, cu Grup Şcolar de Construcţii Metalurgice. Este perioada, mai ales  a 2 –a jumătate, în care siderurgia intră într-un declin puternic ( au loc disponibilizări masive), ceea ce determină reorientarea liceului spre alte domenii. Astfel, în septembrie 2001, la solicitarea unităţii, MEC aprobă schimbarea denumirii în Grup Şcolar de Telecomunicaţii şi Lucrări Publice , având în vedere coroborarea intereselor economice şi sociale ale zonei , cu nevoile de calificare ale forţei de muncă şi cu opţiunile şi aptitudinile elevilor.Motivarea schimbării denumirii are la bază perspectiva integrării României în Uniunea Europeană, care presupune printre altele şi punerea la punct a infrastructurii româneşti.

La data de 1 septembrie 2012 denumirea unităţii noastre şcolare devine Liceul Tehnologic Hunedoara.

De la data de 1 septembrie 2013 denumirea unității noastre școlare este Liceul Tehnologic “Constantin Bursan” Hunedoara

Vizitatori: 3 Vizitatori: 189586
Traduceți