Baza materială a școlii

Powered by Cincopa WordPress plugin

 • 15 SĂLI DE CLASĂ– toate având mobilier modular
 • 6 LABORATOARE: Fizică, Biologie, Chimie, Informatică 1 şi Informatică 2, Electronică şi telecomunicaţii

Laboratorul de fizică este dotat cu mijloace de învăţământ corespunzătoare pentru a asigura elevilor o pregătire temeinică. Acesta conţine truse de fizică destinate elevilor de la toate nivelurile de studiu, care permit efectuarea unei game largi de experimente corespunzătoare conţinutului programelor şcolare. De asemenea, regăsim diferite aparate, dispozitive, subansambluri care oferă posibilitatea realizării unui număr considerabil de montaje experimentale. Este dotat cu un calculator şi videoproiector prin intermediul cărora sunt prezentate elevilor lecţii moderne. Mobilierul este adecvat desfăşurării activităţălor prin crearea unui climat armonios.

Laboratorul de biologie este echipat modern, atât în ceea ce priveşte mobilierul cât şi materialul didactic. Dintre resursele materiale existente pot fi amintite următoarele: microscoape însoţite de truse de lucru; preparate microscopice fixe; truse de disecţie; truse de fiziologia plantelor şi de determinare a presiunii osmotice; mulaje (vegetale, animale, corpul omenesc); planşe pentru anatomia omului; calculator şi videoproiector.

Laboratorul de chimie este dotat cu o gamă largă de modele moleculare,substanţe şi ustensile, pH-metre digitale, indicatori, truse si kit-uri, necesare desfășurării experimentelor demonstrative sau individuale, în cadrul orelor de chimie. Totodată, laboratorul este  utilizat și pentru efectuarea analizelor de apă și sol, aferente  modulelor de specialitate, de la protecția mediului. Prin intermediul software-lui educațional existent în laborator, noțiunile teoretice sunt înțelese mai ușor, iar învățarea interactivă a chimiei devine o plăcere.

Laboratoarele de informatică sunt dotate cu mobilier modular nou. Pentru o bună desfăşurare a activităţilor, regăsim un număr de 30+5 calculatoare de ultimă generaţie, server, videoproiector şi ecran de proiecţie, aparat multifuncţional (imprimantă, xerox, scaner). Cele două cabinete informatică pot fi utilizate la toate disciplinele având implementat programul AEL, program ce conţine materiale didactice interactive pentru toate domeniile.

Laboratorul de Electronică și telecomunicații susține cu exemple practice noțiunile teoretice studiate în domeniul electronicii. El vine să completeze pregătirea practică realizată în atelierele școlii. În laborator elevii pot să vadă și să recunoască diferite tipuri de componente electronice pasive și active, diverse tipuri de circuite integrate precum și elemente de conectică, conductoare și materiale auxiliare. Laboratorul este dotat cu surse de tensiune, aparate de măsură analogice și digitale, testere pentru cabluri, osciloscoape. Deasemenea există 6 posturi de lucru dotate cu uneltele necesare pentru realizarea unor circuite electronice. Fiecare post este dotat cu calculator conectat la internet cu ajutorul căruia elevii pot avea acces la informații sau pot utiliza simulatoare de circuite electronice. Orice elev pasionat de electronică poate să experimenteze construcția, verificarea, funcționarea și repararea circuitelor electronice și de telecomunicații. Liceul nostru manifestă o permanentă preocupare pentru îmbogățirea bazei materiale a laboratorului, dotarea cu aparatură modernă și asigurarea unui nivel ridicat de pregătire teoretică și practică a elevilor.

 • 2 CABINETE: Consiliere discipline tehnice, Limbi moderne
 • SALĂ FESTIVĂ – în care au loc activităţile CCE, consiliile profesorale, activităţi de diseminare a proiectelor,etc
 • SALĂ DE SPORT : adecvată atât orelor de educaţie fizică, cât şi activităţilor de fitness. Diversitatea aparatelor existente: bandă de alergat, steper (2), biciclete eliptice, bancă abdomen (2), aparat multifuncţional (2), haltere (2), gantere (3 seturi) permite o dezvoltare armonioasă a corpului.
 •  5 ATELIERE ŞCOLARE: Construcții, Electromecanică, Mecanică, Sudură, Tâmplărie

Atelierul de construcții funcționează într-un spațiu cu suprafața de aproximativ 70 mp, situat la etajul 1 în corpul Atelier Școală.
Atelierul este unul modern,  renovat cu mijloace proprii și cu aportul elevilor școlii profesionale de finisori în construcții.
Aici se desfășoară ore de laborator tehnologic și de instruire practică, pentru calificări atât din domeniul construcții și lucrări publice cât și transporturi,astfel: finisor în construcții; desenator pentru construcții și instalații; maistru instalator în construcții; maistru la construcții de căi ferate drumuri și poduri.
În atelier există resurse materiale care sprijină procesul de învăţare: planșe, manuale și auxiliare curriculare necesare orelor de laborator tehnologic și cu material didactic specific orelor de instruire practică.
Panopliile existente reprezintă rezultatul probelor practice susținute de către cursanții școlilor de maiștri la finalizarea studiilor.
SDV-urile folosite la instruirea practică acoperă necesarul în meseriile de finisor în construcții, maistru instalator în construcții  și maistru la construcții de căi ferate drumuri și poduri.

Atelierul de electromecanică , a fost dotat în anul școlar 2015 – 2016, ca urmare a parteneriatului cu compania SC  DAR DRAXLMAIER  AUTOMOTIVE SRL, cu următoarele componente:

 • 6 bancuri noi cu menghină de 140 mm și 3 sertare fiecare
 • Mașină de găurit cu coloană și turație reglabilă
 • 1 compresor de aer
 • 6 truse electrică
 • 6 truse mecanică
 • 4 module Festo, pentru pneumatică
 • 4 module pentru electrică

De asemenea atelierul este prevăzut cu internet, laptop și videoproiector. Operațiile și lucrările practice pe care elevii le pot efectua  în acest atelier sunt:

 • Măsurări cu șublerul, micrometrul și comparatorul
 • Măsurări electrice cu multimetre digitale și analogice
 • Scheme electrice de acționare, de forță și pentru instalații de lumină
 • Acționări pneumatice
 • Acționări electropneumatice, etc

Atelierul Mecanic este utilizat pentru instruirea elevilor în scopul  dobândirii abilităților practice, în meseriile de lăcătuș, lăcătuș mecanic sau lăcătuș montator în confecții metalice. Atelierul este renovat în întregime, începând cu instalația electrică. Acesta este dotat cu bancuri de lucru, strung SNB, strung mecanică fină, freze universale, mașină de găurit, masă de sudură, aparat de sudură.
Activitatea de instruire practică se execută la standarde performante, elevii dobândind la sfârșitul anilor de studiu, abilități practice care le vor permite încadrarea pe piața muncii.

În cadrul proiectului de granturi pentru dezvoltare şcolară s-a reamenajat un atelier de sudură şi s-au achiziţionat o serie de aparate destinate efectuării orelor de instruire practică ( invertor de sudură, aparat sudură cu gaz protector MIG-MAG, aparat de sudură prin puncte, aparat de debitat cu plasmă, maşină de debitat cu disc abraziv, polizoare speciale pentru execuţii teşituri, maşină de găurit banc, diverse scule şi SDV necesare procesului tehnologic de sudare, echipamente de protecţie a muncii necesare elevilor care execută operaţii de sudare, instalaţie de ventilaţie pentru eliminarea noxelor de la procesul de sudare).

 • BIBLIOTECĂcu 14.556 volume, dintre care:  170 cărți de specialitate, 14383 volume beletristică, 941 manuale școlare.
Vizitatori: 4 Vizitatori: 189574
Traduceți