Profil fierar betonist

Domeniul Constructii, instalații și lucrări publice are o însemnătate aparte în industrie, fiind un aspect esențial al acestuia.Tehnicianul în construcții și lucrări publice contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări publice, evaluare lucrări.

El contribuie, potrivit planurilor și schițelor pe care le primește, la estimarea detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a forței de muncă necesare realizării proiectelor.      Se ocupă în principal cu

– planificarea și raportarea activității de la punctul de lucru, 

-organizarea condițiilor de desfășurare și supracegherea activității formațiilor de lucru,

 -gestiunea stocurilor de resurse materiale, 

-coordonarea formării profesionale și gestionării performanțelor echipei,

– coordonarea aplicării prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea muncii (SSM) și în domeniul situațiilor de urgență, 

-coordonarea aplicării normelor de protecție a mediului,

-coordonarea asigurării calității lucrărilor de executare și a întreținerii echipamentelor de lucru.

1 Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu, în unitatea de învăţământ.

2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire, realizată în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.

3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.

Școala noastră pregătește viitori specialiști în acest domeniu, la școala profesională învățământ dual. Timp de 3 ani, elevii participă la ore de practică săptămânală și la stagii de practică comasată la agentul economic. După absolvire, elevii se pot angaja în domeniu și își pot continua studiile la învățământul seral, pentru obținerea unei diplome de liceu.

Atunci când nu alegi ce îți place, ajungi să îți placă ceea ce faci. Așa a început și povestea mea. Când eram în liceu nu mă vedeam în niciun fel constructor sau profesor și întâmplarea a făcut să urmez acea facultate, care m-a încântat din prima clipă.Desigur, aș putea vorbi fără sfârșit despre profesia de constructor care stă la temelia a tot ce există: fără noi nu ar putea exista case, spitale, stadioane, magazine, orice fel de construcție.Un constructor este o profesie la care trebuie să ne gândim în mod constant și, pot spune fără modestie, că este profesia viitorului.Industria construcțiilor se confruntă cu o criză reală a forței de muncă și de aceea ne bucurăm să împărtășim din experiența noastră și să îi inspirăm pe cei care nu știu încă ce își doresc în a alege o meserie care le va aduce numeroase satisfacții profesionale și materiale.

Fierarul-betonist realizează o serie de activităţi importante in cadrul construcțiilor din structuri şi lucrărilor din beton armat:

• Construieşte structuri  din beton armat

• Identifică cerinţele lucrării, frontul de lucru şi procedurile tehnice de execuţie

• Citeşte schiţele întocmite după planurile de execuţie şi stabileşte parametrii lucrării

specializări

Vizitatori: 2 Vizitatori: 189583
Traduceți