Domeniul Electromecanică

Utilaje şi instalaţii industriale

La școala profesională, această specializare se studiază timp de 3 ani, în care elevii parcurg module de specialitate, practică săptămânală și practică comasată.  Agentul economic partener este SC DRÄXLMAIER SRL, care pregătește viitori specialiști în acest domeniu, cu posibilitatea de a le oferi un loc de muncă după absolvirea școlii profesionale.

Ce face un electromecanic utilaje și instalații industriale?

-montează;

-pune în funcţiune;

-întreţine;

-repară;

-exploatează maşinile şi utilajele electromecanice;

-execută şi asamblează instalaţii şi utilajele electromecanice.

Ce este necesar a studia pentru a dobândi aceste competenţe?

 -Electrotehnică şi măsurări electrice;

 -Circuite electrice;

 -Organe de maşini;

 -Maşini, aparate şi elemente de automatizare;

 -Instalaţii electrice şi echipamente industriale;

 -Întreţinerea şi repararea echipamentelor electromecanice;

-Exploatarea maşinilor şi utilajelor electromecanice

Ce competenţe va dobândi elevul în urma absolvirii acestei calificări?

 -Spirit de echipă, organizarea locului de muncă;

 -Executia instalatiilor electrice de joasa tensiune;

 -Pregătirea proceselor tehnologice în domeniul electromecanic;

 -Exploatarea utilajelor şi a echipamentelor electromecanice;

-Întreţinerea echipamentelor, utilajelor şi a instalaţiilor cât şi repararea acestora;

-O bună cunoaştere a utilizării aparatelor de măsură pentru măsurarea mărimilor electrice şi neelectrice;

-Asamblarea echipamentelor industriale, montarea/demontarea organelor de maşini şi mecanisme;

-Întreţinerea/mentenanţa conform fişei/cărţii tehnice şi repararea echipamentelor electromecanice cât şi punerea acestora în funcţiune

Ocupaţii care pot fi practicate:

 -Montator/reglor/depanator aparataj electric;

 -Electromecanic maşini şi echipamente electrice;

 -Electromecanic reţele cabluri;

 -Electromecanic reţele linii;

 -Electromecanic;

 -Montator electromecanic.

Electromecanica este ramura tehnicii, a mecanicii și a electrologiei care studiază și proiectează dispozitive care folosesc aceste principii.         

    Dispozitivele electro-mecanice au fost și sunt în continuare baza funcționării sectoarelor tehnice fundamentale ale vieții moderne: sistemul electric de la producția de energie electrică până la utilizarea aparatelor de uz casnic, sisteme de transport și comunicații, toate sistemelede automatizare industriale și altele.

Dispozitivele electromecanice sunt cele care au atât procese electrice, cât și mecanice. Strict vorbind, un comutator acționat manual este o componentă electromecanică datorită mișcării mecanice care determină o ieșire electrică.

      Termenul este în general înțeles să se refere la dispozitivele care implică un semnal electric pentru a crea o mișcare mecanică sau invers o mișcare mecanică pentru a crea un semnal electric. 

   Acestea implică adesea principii electromagnetice, cum ar fi în relee , care permit unei tensiuni sau a unui curent să controleze o altă tensiune sau curent de circuit izolat în general prin comutarea mecanică a seturilor de contacte și solenoizi, prin care o tensiune poate acționa o legătură în mișcare, cum ar fi în electrovalve.

Circuitele electronice proiectate corect, fără piese în mișcare, vor continua să funcționeze corect aproape la infinit și sunt utilizate în majoritatea sistemelor simple de control al feedback-ului. Circuitele fără piese în mișcare apar într-un număr mare de elemente, de la semafoare la mașini de spălat.

      Un alt dispozitiv electromecanic sunt dispozitivele piezoelectrice, dar nu utilizează principii electromagnetice. Dispozitivele piezoelectrice pot crea sunete sau vibrații dintr-un semnal electric sau pot crea un semnal electric din sunete sau vibrații mecanice.

Vizitatori: 4 Vizitatori: 189634
Traduceți