Domeniul Electronică și automatizări

Calificare: Tehnician de telecomunicații

Tehnicianul electronist își desfășoară activitatea în unități de producție, pe linii de asamblare a echipamentelor electronice, în unități economice care produc montaje/ subansamble/ echipamente electronice și în unități economice specializate în întreținerea și depanarea mașinilor automate și/sau linii automate de fabricație.

     Tehnicianul electronist realizează operații complexe ce presupun o pregătire profesională foarte bună dar și calități manageriale pentru a conduce formații de lucru de diferite nivele, asigură funcționarea normală a componentelor și echipamentelor electronice, monitorizează procese tehnologice la mașini automate și asigură funcționarea la parametrii proiectați a sistemelor de reglare automată. 

    În cadrul unităților de producție, tehnicianul trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască echipamentele dar și să remedieze defecțiunile electronice, electrice și mecanice la tipurile de rețele aflate în responsabilitate. De asemenea, tehnicianul execută măsuratorile specifice produselor realizate, măsuratori necesare înlăturării deranjamentelor complexe și efectuării reglajelor corespunzătoare.

După dobândirea calificării profesionale de nivel 4, absolvenţii îşi pot găsi un loc de muncă sau îşi pot continua studiile prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) şi/sau prin învăţământul superior (pentru absolvenții de liceu cu diploma de bacalaureat).

Dobândirea calificării se realizează prin:

1. Pregătirea generală specifică învăţământului obligatoriu – se realizează în unitatea de învăţământ.

2. Pregătirea tehnică de bază corespunzătoare domeniului de calificare specific profilului de pregătire,se realizează în unitatea de învăţământ şi la agentul economic, prin ore de instruire teoretică şi ore de pregătire practică, asigurându-se baza necesară pregătirii profesionale de specialitate.

3. Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării – se realizează prin cultură de specialitate, pregătire practică și prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire teoretică, laborator tehnologic și ore de instruire practică desfășurate atât în laboratoarele şi atelierele şcolii cât și la agentul economic în condiţii reale de muncă.

Viitoare ocupaţii

•  Tehnician electronică

• Tehnician proiectant electronică

•  Operator radio-radioficare

•  Tehnician radioelectronist

•  Operator emisie-recepţie

•Tehnician pentru sisteme de detecţie, supraveghere video, control acces

•  Tehnician de echipamente TV

•  Tehnician la echipamente de înregistrare imagine şi sunet

Șerban Mladin, clasa a X-a A, profil Electronică Automatizări:

Electronica este un domeniu foarte important pentru omenire, deoarece se ocupă de tot ceea ce înseamnă tehnologie modernă, începând de la telefoane, televizoare și nu în ultimul rând, electrocasnice-toate acestea conținând componente electronice.

    Gândește-te! Fără electronică, cum ai mai vedea postarea de la influencer-ul tău preferat. Cum ai mai afla știrile în timp ce te pregătești de plecare?! Domeniul electronic este unul de viitor: cu cât trec anii, cu atât mai mult va avansa tehnologia. De aceea, acest domeniu este foarte căutat, în special de tineretul din ziua de astăzi. Eu am ales domeniul de electronică deoarece, de când eram mic, am fost interesat de  componente electronice și am vrut să lucrez cu ele când cresc mai mare. Mă uitam încontinuu la videoclip-uri despre cum se fac telefoane, și cum se pot repara. Și așa am descoperit acest domeniu.

La orele de specialitate, învățăm foarte multe lucruri interesante! Anul acesta aprofundăm electronică analogică/digitală și instalații electrice. La modulul Electronică Analogică, îmbinăm mult teoria cu practica: de exemplu, legarea rezistențelor si condensatoarelor. 

      La Electronică Digitală, vorbim mult despre operații logice și porți logice, iar la instalații Electrice vorbim despre montaje și componente ale acestora: de exemplu, cum sunt conectate întrerupătoarele de becuri.

Participăm și la concursuri în domeniu și la activități organizate de facultăți cu specializarea electronică. De exemplu, activitatea realizată de domnul Andrei Rusu, Șef Lucrări Dr. Inginer de la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – Facultatea de Ingineria Materialelor și Protecția Mediului. Elevii participanți au fost premiați pentru rezultatele obținute la Sesiunea de comunicări științifice SIMTECH 2022 și au participat la o serie de demonstrații practice susținute de domnul profesor Rusu.

Mie îmi place foarte mult acest domeniu deoarece îți poate asigura un job pe viitor, și te poate duce cu un pas în față dacă vrei să continui electronica la facultate.

Vizitatori: 2 Vizitatori: 189642
Traduceți