Despre noi

VIZIUNEA

 “ O şcoală europeană pentru toţi cei care vor să înveţe “
 MISIUNEA

         Suntem o organizaţie educaţională europeană complexă care oferă oportunităţi egale de educaţie şi instruire, accesibilă în toate domenile: telecomunicaţii, lucrări publice, electromecanică, mecanică, protecţia mediului şi estetica și igiena corpului omenesc, în sprijinul formării şi dezvoltării carierei atât pentru tineri cât şi pentru adulţi.

 Motto :

 “Mergi plin de încredere în direcţia pe care ai stabilit-o. Sigur, realizările vor veni.”

(Anghel Saligny)

Pornind de la tradiţia învăţământului de specialitate în judeţul Hunedoara, Liceul Tehnologic “Constantin Bursan” Hunedoara doreşte să asigure premisele necesare dezvoltării unui sistem de învăţământ modern, de calitate, deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei europene.
Prin centrarea demersurilor didactice pe formarea şi dezvoltarea de competenţe şi atitudini pozitive în relaţionarea cu mediul social, şcoala noastră doreşte să ofere o formare iniţială a elevilor în vederea adaptării la provocările dezvoltării economice şi dobândirea de competenţe specifice pentru formarea unei personalităţi autonome creative în sprijinul nevoilor şi exigenţei comunităţii iar  locuitorilor din zona Hunedoarei oportunităţi de instruire şi educaţie accesibile, care să determine creşterea calităţii vieţii şi o prosperitate economică.
Vizitatori: 2 Vizitatori: 189647
Traduceți