PROIECTUL PRIVIND ÎNVĂȚĂMÂNTUL SECUNDAR
ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT
ROSE


Este un proiect care își propune să contribuie la reducerea abandonului în învățământul secundar și terțiar  și la  creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat.

Componenta 1 Intervenţii la nivelul liceelor și intervenții sistemice.

Subcomponenta 1.1 are în vedere intervenții la nivelul școlilor, prin acordarea de granturi liceelor mai  puțin performante din sistemul public de învățământ, în valoare totală de 127,3 milioane de Euro. Perioada de derulare a granturilor acordate liceelor este de maximum 4 ani. Obiectivele granturilor sunt reducerea ratei de abandon școlar în licee, creșterea ratei de absolvire și îmbunătățirea performanței la examenul de bacalaureat.

Liceele vor propune activități menite să conducă la realizarea obiectivelor menționate, care vor include, printre altele:

(i)    activități remediale, de consiliere, îndrumare și orientare vocațională, de mediere în comunitățile rome, și activități de dezvoltare personală;

(ii)    activități extracurriculare și de informare, cum ar fi vizite/excursii de documentare, stagii de pregătire, participări la competiții și formarea de rețele interșcolare;

(iii)    lucrări civile minore de renovare, amenajare a interioarelor clădirilor școlare, fără impact negativ asupra mediului, și achiziții de bunuri

Proiectul Liceului Tehnologic Constantin Bursan, intitulat „Succes- Carieră- Oportunitate- Prosperitate”- SCOP, a primit un grant de 688.216 lei, prin acordul de grant 427/SGL/R II/ 01.10.2018.

Obiectivul general: Îmbunătățirea calității serviciilor educaționale oferite de Liceul Tehnologic ”Constantin Bursan” pentru asigurarea progresului școlar al elevilor și dobândirea de competențe cheie necesare promovării examenului de bacalaureat și accederii în învățământul terțiar și a unei bune inserții pe piața muncii a absolvenților liceului, în perioada 2017-2021.

Ținta strategică din Planul de Acțiune al Școlii din care derivă obiectivul general este: Asigurarea unei rate de succes ridicate pentru toți elevii instituției, creșterea la 80% a ratei de absolvire și la peste 25% a promovării examenului de bacalaureat.

Prioritatea: Promovarea cu perseverenţă a echităţii în educaţie, precum şi ameliorarea permanentă a calităţii procesului de predare, învăţare, evaluare

Vizitatori: 3 Vizitatori: 189633
Traduceți